Our team

Sh. Pramod Vashishth

Sh. Pramod Vashishth

Political Editor

Ex News Editor, Dainik Bhaskar, Chandigarh

Paramjeet Singh

Paramjeet Singh

Senior Journlist

Mohindar Garh

Hargian Chaudhry

Hargian Chaudhry

Editor In Chief

Chandigarh